8:30 – 17:30 (12:30 – 13:30 цайны цаг)

Текст томруулах

A

A

A

  • Нүүр
  • Сүүлд оруулсан эрх зүйн актууд

Сүүлд оруулсан эрх зүйн актууд

Төрөл
АКТЫН НЭР
АКТЫН ТӨРӨЛ
2021-04-05 Даваа
2021-03-29 Даваа
3
Засгийн газрын тогтоол
14
Засгийн газрын тогтоол
2021-03-26 Баасан
23
Монгол Улсын хууль
24
Монгол Улсын хууль
2021-03-25 Пүрэв
25
Монгол Улсын хууль
2021-03-24 Лхагва