8:30 – 17:30 (12:30 – 13:30 цайны цаг)

Текст томруулах

A

A

A

117

Шинэчлэн найруулсан хууль

262

Хүчингүй болсон хууль

49

Органик хууль

38

Шинээр батлагдсан хууль


      


сүүлд оруулсан эрх зүйн актууд

хамгийн их хандалттай хуулиуд

Захиргааны хэм хэмжээний актад санал авах
Хуулийн төсөлд санал авах
          
 • эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн
  системийн шинэ боломж

  Мобайл Апп ашигласнаар та дараах боломжуудыг авах боломжтой. Үүнд:
  • Эрх зүйн актуудыг онлайн болон оффлайнаар харах, хадгалах
  • Хуулийн төсөлтэй танилцах түүнд санал өгөх
  • Захиргааны хэмжээний актын төсөлд санал өгөх
  • Хуулийн болон Захиргааны хэм хэмжээний актын төслийг дагах
  • Дагасан эрх зүйн актад шинэ акт нэмэгдэх бүрт шинэ сонордуулга хүлээн авах
  • Эрх зүйн актын хялбар, нарийвчилсан хайлтын систем
 • эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн
  системийн шинэ боломж

  Мобайл апп ашигласнаар та дараах боломжуудийг олгож байна. Үүнд:
  • Эрх зүйн актуудыг онлайн болон оффлайнаар унших
  • Хуулийн хэлэлцүүлэгтэй танилцах, санал өгөх
  • Дагасан болон хэлэлцүүлэгт санал өгсөн эрх зүйн актын шинэ төлөв
  • бүрт сонордуулга хүлээн авах
10897

Нийт эрх зүйн актын тоо

11

Нийт хэлэлцүүлгийн тоо

10

Идэвхтэй хэлэлцүүлгийн нийт тоо

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

          

  ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ

            

   Youtube

            
   Сүүлд хандсан эрх зүйн актууд